บริษัท ไอทีเอ็ม ได้จัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2543 ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ

  • EPCOS AG,
  • Siemens Ltd. (Thailand)
  • Wohner GmbH
  • Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

จุดมุ่งหมายของบริษัท คือ สร้างความพึงพอใจและเป็นบริษัทด้านวิศวกรรมที่มีคุณภาพ ที่ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นและไว้วางใจได้

ITM CAPACITOR

ด้วยความพยายามของบริษัทอย่างมากที่จัดนำสินค้า การบริการ และแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยที่ลูกค้าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและคุณภาพสูงที่สุด

เรานำเสนอส่วนประกอบที่มีมาตรฐานแก่ลูกค้า วิเคราะห์ระบบเครือข่าย และแนวทางในการประหยัดพลังงาน
รวมถึงพัฒนาคุณภาพไฟฟ้าโดยก่อให้เกิดพลังงานทดแทนและการกรองฮาร์โมนิค