ขอต้อนรับสู่ ไอทีเอ็ม
www.itm.co.th

Superior Solutions for
Power Factor Correction

ITM has the complete product line of SIEMENS EPCOS Power Capacitors and accessories
for power factor correction and hamonic filters

PhaseCap Capacitors PhaseCap Capacitors
Cylindrical aluminium cases Nitrogen gas impregnation Up to 56 kVAr , 800 V
PhaseCap Capacitors PhaseCap Capacitors
Cylindrical aluminium cases
Resin impregnation
Up to 30 kVAr , 1000 V
PoleCap Capacitors (outdoor) PoleCap Capacitors (outdoor)
Cylindrical aluminium cases
Nitrogen gas impregnation
Up to 25 kVAr, 440 V
PFC Controllers Automatic PFC Controllers Automatic
power factor control
Multi - meter functions
Protection and alarm
Harmonic analyzer
Contactors for capacitor switching AC6-b Contactors for capacitor switching AC6-b
Equipped with damping
device Avoid voltage sags
Increase life time of contactors
Increase life time of capacitors
Filter Reactors Filter Reactors
Prevent system resonance
Prevent amplification of harmonics
Reduce harmonics
Discharge Reactors Discharge Reactors
Fast discharge of capacitor
voltage Fast reconnection of
capacitors Reduce losses
Reduce ambient temperature
Increase life time of capacitor

 

NH Fuse switch , Fuse bases and HRC Fuses
Bus - bar mounting
Base - plate mounting
Shock protection coves

 

91/105 ม.4 ถนนบางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย.

 

91/105 ม.4 ถนนบางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย.

รับสมัครวิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer) 1 ตําแหน่ง

คุณสมบัติ

ชาย / หญิง อายุ 23-30 ปี

วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ

ประสบการณ์ ทางการขายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า 1-5 ปี

มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่ฯ


สนใจสมัครด้วยตัวเอง หรือ ส่งหลักฐานสมัครงานพร้อมรูปถ่ายมาที่ tm@itm.co.th

สมัครตำแหน่งนี้